Acil Kis Yardimi 848x300
Nieuws

Winter Noodhulp

Hasene International heeft zich in 2023-2024 ingezet in 16 landen. We hebben plannen gemaakt om winterhulp te bieden, zodat mensen comfortabel de winter doorkomen zonder te bevriezen. We hebben de behoeften van de mensen in de bezochte landen geïdentificeerd en zijn op pad gegaan. 

ALBANIË 

In de regio’s Tiran, Shkoder en Elbasan hebben we de distributie van winterhulp uitgevoerd. We hebben 200 gezinnen geïdentificeerd. Ongeveer 50 van deze gezinnen hebben brandstofhulp ontvangen en voor 50 andere gezinnen hebben we houtkachels verstrekt. Daarnaast hebben we voedselpakketten uitgedeeld aan 100 gezinnen. De voedselpakketten bevatten essentiële middelen zoals olie, rijst, suiker, pasta, bonen, bloem en zout. Deze hulp was gericht op het dringend vervullen van de behoeften van kwetsbare gezinnen. 

KIRGIZIË 

In de regio’s Bishkek, Jalal-Abad en Osh hebben we winterhulp gedistribueerd. In totaal hebben we 220 gezinnen geïdentificeerd waaraan hulp is verleend. Voor 100 gezinnen hebben we kolenhulp geboden, terwijl we aan andere 100 gezinnen voedselpakketten hebben overhandigd. De voedselpakketten bevatten essentiële middelen zoals olie, rijst, suiker, pasta, bonen, bloem, zout, tomatenpuree en thee. Bovendien hebben we voor 60 kinderen jassen en schoenen verstrekt om aan hun behoeften te voldoen. Deze hulp was bedoeld om de dringende behoeften van gezinnen in Kirgizië te lenigen en ze te laten weten dat ze er niet alleen voor staan in moeilijke tijden. Samen kunnen we als mensheid opstaan door elkaar te steunen en liefde en solidariteit te delen. 

LIBANON 

In de regio’s Noord-Libanon en Tyre hebben wij hulp verleend aan in totaal 435 gezinnen. Hiervan ontvingen 300 gezinnen in Noord-Libanon en 135 gezinnen in Tyre dekens om warm te blijven tijdens de koude wintermaanden en om hun levensomstandigheden te verbeteren. Daarnaast hebben wij kledinghulp geboden aan kinderen en hebben wij het probleem van verwarming opgelost door katalytische kachels te verstrekken. Bovendien hebben wij voedselpakketten uitgedeeld aan alle 435 gezinnen, met daarin essentiële voedselbenodigdheden zoals olie, rijst, suiker, pasta, bonen en zout. Onze hulp was erop gericht om de behoeften van degenen die het nodig hadden te vervullen en ze te laten weten dat ze niet alleen zijn. Samen kunnen we als mensheid opstaan en elkaar ondersteunen. 

SERVIË 

In Sandžak, Servië, hebben wij een hulpactie uitgevoerd vol menselijkheid en solidariteit. Wij hebben de behoeften van 300 gezinnen in de regio’s Nova Varoš, Priboj, Prijepolje en Sjenica zorgvuldig geïdentificeerd en geen enkele noodoproep onbeantwoord gelaten. Tijdens dit proces hebben wij 110 gezinnen voorzien van kolenhulp om het probleem van verwarming tijdens de koude winterdagen op te lossen. Daarnaast hebben wij voedselpakketten uitgedeeld aan 120 gezinnen, met daarin essentiële voedselbenodigdheden om hun financiële last enigszins te verlichten. Niet alleen volwassenen, maar ook 60 kinderen zijn voorzien van basisbehoeften zoals jassen en schoenen, zodat ze warm blijven en zich veilig voelen. 

SYRIË 

In de regio Azez hebben we zes kampen aangewezen als poorten van hoop en solidariteit. Wij hebben een boodschap van steun gestuurd naar 400 behoeftige gezinnen, zodat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. In totaal hebben wij 106 ton kolen verstrekt om ze warmte en veiligheid te bieden. Daarnaast hebben wij 500 voedselpakketten gevuld met essentiële voedselbenodigdheden uitgedeeld, om hoop en solidariteit aan de tafels van deze families te brengen. Onze hulp was bedoeld om een adempauze en een sprankje hoop te bieden aan degenen die in Syrië strijden tegen moeilijke omstandigheden. 

TURKIJE 

In verschillende regio’s zoals Sakarya, Şanlıurfa, Afyon, Trabzon, Kocaeli en Aydın hebben wij de behoeften van 60 gezinnen geïdentificeerd en deze gezinnen voorzien van in totaal 120 ton brandstofhulp om te voorzien in hun verwarmingsbehoeften tijdens de koude winterdagen. Ook de kinderen zijn niet vergeten; er is winterkleding gedoneerd. Deze hulpacties zijn georganiseerd om de geest van solidariteit en onderlinge hulp tussen burgers in heel Turkije te versterken en om de behoeftige gezinnen te laten weten dat wij aan hun zijde staan. 

MACEDONIË 

In Macedonië hebben wij in een uitgestrekt gebied van noord tot zuid en van oost tot west de helpende hand uitgestoken naar 500 gezinnen. Wij hebben voedselpakketten uitgedeeld aan deze gezinnen, met daarin essentiële voedselbenodigdheden om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. De voedselpakketten bevatten middelen zoals bloem, plantaardige olie, suiker, rijst, pasta, koffie, bonen, zeep, pure chocolade en koekjes. Deze hulp was bedoeld om het leven van behoeftige gezinnen in heel Macedonië te vergemakkelijken en ze een adempauze te geven. 

BOSNIË EN HERZEGOVINA 

In verschillende regio’s van Bosnië en Herzegovina, met name in Sarajevo en nog vijf andere gebieden, hebben wij via aangewezen distributiepunten 250 gezinnen geholpen. In deze gebieden hebben we naast brandhout ter waarde van 10.000 euro ook voedselpakketten uitgedeeld met essentiële voedselbenodigdheden. Onze hulp was gericht op het bieden van hoop en ondersteuning aan behoeftige gezinnen in verschillende regio’s van Bosnië en Herzegovina. 

JORDANIË 

In de kampen waar Syrische en Palestijnse vluchtelingengezinnen wonen, evenals andere arme mensen, zijn gebieden aangewezen om behoeften van kinderen aan winterkleding te voorzien, zodat ze warm en veilig kunnen blijven. Bovendien zijn er honderden voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die in deze gebieden wonen. Deze voedselpakketten bevatten seizoensgebonden ontworpen dekens en essentiële voedselbenodigdheden om te helpen bij voeding en verwarming voor degenen die hulp nodig hebben. Deze hulpacties stuurden een boodschap van hoop en solidariteit naar vluchtelingen en arme gezinnen in Jordanië.

AFGHANISTAN 

In Kabul hebben we de helpende hand uitgestoken naar 332 gezinnen die zijn aangewezen voor hulp. Deze hulppakketten bevatten essentiële middelen zoals brandhout, dekens, jassen en wollen mutsen om te voorzien in de dringende winterbehoeften en om ervoor te zorgen dat degenen die hulp nodig hebben warm blijven tijdens de koude winterdagen. Deze hulp was niet alleen fysiek, maar ook gericht op het verwarmen van harten met menselijkheid en solidariteit. 

MAROKKO 

In bergdorpen hebben we aan de inwoners, die lijden onder armoede en kou, voedselpakketten uitgedeeld. Deze voedselpakketten bevatten essentiële voedselbenodigdheden zoals olie, rijst, suiker, pasta, bonen, bloem, zout, tomatenpuree en thee. Daarnaast zijn er warme dekens verstrekt om de lokale bevolking te beschermen tegen de kou. 

PAKISTAN 

Op verschillende locaties zijn warme sjaals, mutsen, sokken en jassen uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de kou tijdens de wintermaanden. Daarnaast zijn er voedselpakketten uitgedeeld met essentiële voedselbenodigdheden. Ook de kinderen zijn niet vergeten; zij hebben verschillende geschenken ontvangen. 

Deel het:
Overzicht

Gerelateerde nieuws