Veelgestelde vragen

Vragen over het offerproject

De offerdieren van Adak, Akīka en Sukr worden voornamelijk geslacht en gedistribueerd in de landen waar Hasene ook met andere goede doelen projecten actief is.

Nadat het offerdier is geslacht, sturen wij een bevestiging hiervan per sms aan onze donateurs.

U selecteert op onze website ‘Doneer nu’. Hier kunt u het kopje ‘Kurban’ selecteren waarna u het gedeelte van het offerproject selecteert en bepaalt hoeveel u wilt doneren. Hierna kunt u een betaling uitvoeren door op de knop ‘Doorgaan’ te klikken en uw gegevens in te voeren.

Een tweede optie; vul het onderstaande formulier in en stuur het naar ons toe.

U kunt ook een offer doneren door contact op te nemen met onze nationale en regionale vertegenwoordigers.

U vindt een verklaring van machtiging op de enveloppen van het offerproject. Daarmee kunt u Stichting Hasene volmacht geven om het offer uit te voeren. Als u de intentie heeft gesteld om te offeren bij het overhandigen van de donatie, wordt de offerdienst als vervuld beschouwd. Een machtiging van iedereen persoonlijk ontvangen, zal lastig zijn voor een dergelijke grote organisatie en zal voor onnodige moeilijkheden zorgen in de uitvoering van het project.

Vragen over het waterproject

Ongeveer vier tot zeven maanden.

Ieder die meer dan € 500,- euro heeft gedoneerd, ontvangt een map met informatie over de waterbron.

U selecteert op onze website ‘doneer nu’. Hier kunt u het kopje ‘waterproject’ selecteren en bepaalt u hoeveel u wilt doneren. Hierna kunt u een betaling uitvoeren door op de knop ‘doorgaan’ te klikken en uw gegevens in te voeren.

U kunt ook het onderstaande formulier invullen en naar ons opsturen of persoonlijk afgeven bij een van onze filialen. Hier kunt u ook meer informatie over onze projecten opvragen.

Donaties onder € 500,- worden in een fonds verzameld en gebruikt voor de onderhoud en reparaties van waterputten.

Het delen van het totale bedrag van een waterput met andere donateurs, wordt een gedeeltelijke donatie genoemd. Indien voor deze vorm van donatie gekozen wordt, krijgt de groep het recht om de waterput een naam te geven. Achteraf ontvangen de donateurs een dossier met meer informatie over hun waterput.

De garantieperiode is twee jaar. Gedurende deze periode zal ons team alle reparaties dekken.

Vragen over het weesproject

Voor € 35,- euro in de maand, helpt u een wees aan een toekomst. De sponsoring van een wees is aanvankelijk beperkt tot een jaar. Indien de sponsor de ondersteuning van de wees na deze periode niet beëindigd, wordt deze automatisch verlengd met een jaar. De hulp eindigt, zodra de wees de volwassenheid heeft bereikt.

Elke sponsor ontvangt binnen drie tot zes weken na de start van het sponsorschap een map met persoonlijke informatie over de wees, zoals een pasfoto, informatie over het verblijf, het gezin en de school. De map wordt per post bezorgd aan de sponsoren.

Klik op onze website op “doneer nu”. Klik op ‘weesproject’ en geef het bedrag van uw donatie en het aantal wezen aan dat u wilt ondersteunen. Bevestig met “volgende” en voer nu de gevraagde informatie in, zodat de betaling met succes kan worden voltooid. Alle verdere stappen zijn te vinden in de tekst “weesproject registratie periode”.

U kunt ook het onderstaande formulier invullen en naar ons opsturen of persoonlijk afgeven bij een van onze filialen. Hier kunt u ook naar meer informatie over ons project vragen.

Naast ons weesproject, is er ook de mogelijkheid om te doneren zonder sponsor te worden. Uw donaties worden dan gebruikt voor de aankoop van geschenken, schoolbenodigdheden en kleding aan de wezen. Indien u doneert aan het weesfonds,  ontvangt u geen map met informatie over de weeskinderen.

Vragen over de gezondheidsprojecten

Kies de categorie “Gezondheid” op onze website onder de doneer nu sectie. Klik op “Gezondheidsprojecten”. Kies het gewenste project en geef het bedrag van uw gift aan. Bevestig met “Volgende” en geef nu de gevraagde informatie zodat het donatieproces met succes kan worden voltooid.

Een andere optie is om in contact te komen met onze vertegenwoordigers, zodat zij u kunnen helpen met uw donaties aan de noodhulp.

Dit is een fonds waarbij alle donaties voor cataract bijeen komen. Hieruit wordt oogheelkundige chirurgie voor het verwijderen van cataract gefinancierd. Duizenden mensen kunnen op deze manier hun gezichtsvermogen terugkrijgen.

Vragen over de onderwijsprojecten

Op onze website gaat u naar ‘doneer nu’. Vervolgens maakt u de keuze voor de categorie “onderwijs”  en klikt u op “onderwijsprojecten”.  U kiest hier het gewenste project en geeft het bedrag van uw gift aan. Vervolgens gaat u naar “verder” en vult u de gevraagde informatie in, zodat het betalingsproces met succes kan worden voltooid.

U kunt ook het onderstaande formulier invullen en naar ons opsturen of persoonlijk afgeven bij een van onze filialen. Hier kunt u ook meer informatie over onze projecten opvragen.

Voor € 35,- euro in de maand kunt u een weeskind sponsoren. Met uw ondersteuning wordt onder andere de toegankelijkheid van het onderwijs voor het weeskind geregeld. Met alle andere donaties worden er aankopen gedaan voor de weeskinderen, zoals geschenken, schoolbenodigdheden en kleding.

Vragen over de Zakaar en Fitr Campagne

Stel dat een persoon zichzelf heeft voorzien in zijn basisbehoeften. Na een jaar heeft hij 3800 euro geld, 50 gram goud (sieraden) en 1250 euro op zijn spaarrekening. Echter heeft hij 6000 euro schuld, waarvan hij dit jaar 1200 euro moet aflossen. De hoeveelheid aan goud (50 gram) ligt onder het drempelbedrag (nisaab). Doordat de andere bezittingen van de persoon het drempelbedrag overschrijden, moet er over het goud zakaat betaald worden. Dus,  50 gram x 34,82 euro= 1741 euro.

Als alle bedragen bij elkaar opgeteld worden, krijgen we het volgende: 3800 euro + 1741 euro + 1250 euro = 6791 euro. Hiervan wordt het jaarlijks af te lossen schuldbedrag afgetrokken. Zo blijft er uiteindelijk 5591 euro over. Hierover moet 2,5% zakaat betaald worden. 5591 euro x 0,025 = 139,78 euro is het bedrag dat aan zakaat wordt betaald.

In de ahadith is vermeld over welke activa fitr betaald moet worden. Tevens is daarin het bedrag  van fitr vastgesteld. Aangezien de omstandigheden in de tijd van de profeet heel anders waren dan nu, hebben de rechtsgeleerden de consensus (idjma’a) bereikt over het fitr-bedrag dat gelijkgesteld is aan de dagelijkse voedselbehoeften van een persoon. Het huidige fitr-bedrag bedraagt momenteel  € 13,- euro per persoon.

In de ahadith is vermeld over welke activa fitr betaald moet worden. Tevens is daarin het bedrag  van fitr vastgesteld. Aangezien de omstandigheden in de tijd van de profeet heel anders waren dan nu, hebben de rechtsgeleerden de consensus (idjma’a) bereikt over het fitr-bedrag dat gelijkgesteld is aan de dagelijkse voedselbehoeften van een persoon. Het huidige fitr-bedrag bedraagt momenteel  € 13,- euro per persoon.

De zakaat is de derde zuil van de islam en komt 30 keer voor in de koran. Daarnaast wordt nog eens de term ‘sadaqa’ in 14 verzen gebruikt. Sommige van de passages slaan tevens terug op de zakaat.

“Neem liefdesgaven van hun rijkdommen aan, opdat je hen daardoor mag laten reinigen en louteren. En bid voor hen; jouw smeekbede is voor hen inderdaad een bron van geruststelling. En Allah is Alhorend, Alwetend” (Soera At Tauba, 9:103).

“Zie, jullie zijn het die geroepen worden ter wille van Allah (een deel van jullie vermogen) uit te geven, maar er zijn sommigen onder jullie die gierig zijn. En wie gierig is, is gierig voor zichzelf (zijn eigen ziel). En Allah is Zichzelf genoeg en jullie zijn behoeftig.  En indien jullie je (van de Waarheid) afwenden, zal Hij een ander volk in jullie plaats brengen en dezen zullen niet zoals jullie zijn” (Soera Mohammed, 48:38).

De volgende drie verzen geven aan dat de zakaat een religieuze plicht is:

“En onderhoud het gebed en geef de zakaat” (Soera Al Baqarah, 2:110).

“Neem liefdesgaven van hun rijkdommen aan, opdat je hen daardoor mag laten reinigen en louteren” (Soera At Tauba, 9:103).

“En geef wat daarvoor verschuldigd is” (Soera Al-An’aam, 6:141).

De volgende ahadith geven aan dat de zakaat een religieuze plicht is:

“De Islam is gebouwd op vijf zuilen. De zakaat is daar een van”(Buhari, İman, 1,2).

De Boodschapper van Allah (s.a.w.) sprak met Muaz Ibn Jabal, toen hij hem als gouverneur naar Jemen zond:

“Vertel hen dat Allah, de Gezegende, de zakaat als een plicht heeft opgelegd. Neem de zakaat uit hun rijk en geef het aan de behoeftigen” (Buhârî, Zakat, 1).

Alle mujtahid-geleerden beschouwen zakaat als een plicht. De zakaat is een heffing die eenmaal per jaar moet worden betaald door elke moslim. Wie deze plicht ontkent, verliest zijn geloof. Hij die deze plicht aanvaardt, maar die te weinig betaalt, is een zondaar.

Het betalen van de zakaat is verplicht gesteld aan de vrije, gezonde, volwassen moslim die in het bezit is van het nisaab-bedrag. Dit bedrag hoort men buiten zijn basisbehoeften en schulden gedurende 1 jaar te bezitten.

“De zakaat is alleen voor de armen en de behoeftigen en voor hen die bij de inzameling ervan belast zijn en voor hen van wie de harten verzoend worden en voor (het vrijkopen van) de slaven en voor hen die overmand zijn door schulden en (om in te zetten) voor Allah’s zaak en voor de (gestrande) reiziger: (dit is) een verplichting van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs” (Soera At Tauba, 9:60).

Volgens de geleerden kan de zakaat gelijkmatig verdeeld worden onder al deze of sommige van de acht groepen die in het bovenstaande vers genoemd worden.

Niet alleen de armen en behoeftigen hebben recht op de zakaat en fitr. Volgens soera At Tauba, vers 60, komen ook andere groepen in aanmerking voor de ontvangst ervan. Daarom is het belangrijk om de zakaat en fitr rechtvaardig en eerlijk te verdelen onder de genoemde groepen.

De zakaat werd in de islamitische geschiedenis opgevat als een gemeenschappelijke daad in de aanbidding. Daarom werd de oprichting van een organisatie noodzakelijk geacht om de armen en behoeftigen niet te vernederen in hun persoonlijke waardigheid bij het ontvangen van een donatie.

De zakaat wordt gebruikt voor de volgende doeleinden en groepen: het financieel ondersteunen van studenten bij het volgen van een universitaire of hbo-opleiding en andere studenten; de religieuze en culturele vorming van de moslimkinderen in Europa; behoeftige weduwen, wezen en personen zonder inkomen; zieke mensen die niet kunnen worden behandeld vanwege een gebrek aan geld; financieel zwakke scholen, stichtingen en ziekenhuizen; slachtoffers van natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen; behoeftigen die de islam en moslims goed dienen; oorlogsslachtoffers en vluchtelingen; alle faciliteiten die nodig en goed zijn voor het behoud van de levenswijze van de moslim.

De zakaat moet worden betaald over het bezit aan goud, zilver, landbouwproducten, vee en handelswaar. Het doel van de zakaat is om aan de behoeften van de behoeftigen te voldoen. De zakaat kan worden afbetaald met een deel van dezelfde soort of worden betaald in de vorm van een overeenkomstig bedrag. De behoeftigen kunnen met dit geld hun eigen behoeften tegemoetkomen.

De zakaat drukt dankbaarheid uit aan Allah (swt) voor de gunsten waarmee wij zijn begunstigd. Het bezit wordt niet verminderd door zakaat. Integendeel, het eigendom waarover zakaat wordt betaald, wordt gezegend en vermenigvuldigd. Niemand wordt armer door het geven vanaalmoezen. De Koran verklaart:

“Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie meer en meer geven” (Soera Ibrahiem, 14:7).

“[…] Zij die hun zakaat geven, hun beloning is waarlijk bij hun Heer en zij hebben niets te vrezen, noch zullen zij bedroefd zijn” Soera (Soera Al Baqarah, 2:277).

De Boodschapper van Allah (s.a.w.) heeft gezegd:

“Geef zakaat om uw bezittingen te beschermen, geef donaties om uw ziektes te genezen en wees voorbereid tegen toekomstige problemen middels gebeden”

(Tabarâni en Abû Nuaym al-Hilya).

“Reinig uw bezittingen door het geven van de zakaat” (Lubab al-hadith).

Het niet betalen van de zakaat heeft consequenties voor deze wereld en het hiernamaals. De volgende verzen en ahadith geven de wereldse gevolgen weer:

Verzen uit de Koran:

“En zij die gierig zijn ten opzichte van wat Allah hen van Zijn overvloed gegeven heeft, moeten niet denken dat het goed voor hen is. Nee, het is slecht voor hen. Datgene, waarover zij gierig waren, zal op de Dag van de Opstanding als een halsband om hun nek worden gelegd. En aan Allah behoort de erfenis van de hemelen en de aarde en Allah is goed op de hoogte van wat jullie doen” (Soera Ali Imraan, 3:180).

“Heb jij hem gezien die de(ze) godsdienst loochent? Dat is hij die de wees verstoot. En er niet op aandringt de behoeftigen te voeden. En wee (dus ook daarom) over de biddenden, die hun gebed(en) veronachtzamen. En zij die (goed) doen om gezien te worden. En (toch) hulpverlening (voor primaire behoeften) tegenhouden” (Soera Al-Maa’oen, 1-7).

Hadiths:

“Als sadaqa (zakat) zich vermengt met bezittingen, wordt dat eigendom vernietigd” (Bayhaki).

“Wanneer iemand de zakaat niet betaalt over zijn eigendommen, worden de bezittingen niet meer beschermd door Allah (swt)” (Lubab al-hadith).

De vermaningen in de verzen van de Koran en ahadith kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Als het gebod van de zakaat niet nageleefd of achteloos gehandeld wordt, zal Allah (swt) deze taak van ons wegnemen en het aan een andere gemeenschap toewijzen.
  2. Goederen, van welke aard dan ook, waarover geen zakaat wordt betaald, zullen worden vernietigd.

Een voorbeeldberekening:

Iemand is voorzien in zijn basisvoorzieningen voor zichzelf en zijn gezin. Hij heeft na een jaar een bedrag van 3800 euro aan contant geld, 50 gr goud (sieraden), 1250 euro in zijn spaarrekening. Hij heeft echter nog een schuld van 6000 euro waarvan hij 1200 euro dit jaar moet betalen.

50 gr goud is op zichzelf onder de nisab drempel maar valt samen met de andere eigendommen wel onder de zakaat. De waarde van het goud wordt meegerekend. 50 g x 34,82 euro = 1.741 euro.  3.800+ 1.741 + 1.250 = 6.791 euro. Hier wordt het bedrag dat hij dit jaar moet betalen van zij schuld in mindering gebracht. Dan blijft 5.591 euro over. Dit is het bedrag waar hij 2,5% zakaat van betaalt. 5.591x 2,5%= 139,78 euro.

In de ahadith wordt de hoeveelheid van fitr aangegeven in een aantal soorten producten. Omdat de huidige meeteenheden en het gebruik van die goederen verschillen van die tijd, hebben moslimgeleerden de hoogte van de fitr aangeduid als het bedrag dat iemand nodig heeft voor zijn dagelijkse kost. Het actuele fitr-bedrag dat wij hanteren is 13 euro per persoon.

Vragen over de Kurban-campagne

Het poolsysteem houdt in dat de donaties van de kurban-campagne verzameld worden in een pool. Ondanks de prijsverschillen van de offerdieren, kan er op deze manier in elk land geslacht worden.

Vanwege het poolsysteem is het vooraf niet aan te geven in welk land het offerdier wordt geslacht.

Ja, middels een sms en e-mail wordt u naderhand geïnformeerd.

U selecteert op onze website ‘Doneer nu’ en klikt op het kopje Kurban-campagne. Vervolgens volgt u de aanwijzingen om uw betaling uit te kunnen voeren.

Een tweede optie is om het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen naar het adres van Stichting Hasene.

Een derde optie is om in contact te komen met de regionale vertegenwoordigers van Stichting Hasene, zodat u geholpen kunt worden met uw donaties.

U kunt een machtigingsformulier invullen en afgeven aan stichting Hasene.

Vragen over de voedselpakketten campagne

De voedselpakketten campagne is een humanitaire hulpinitiatief dat wordt uitgevoerd onder leiding van HASENE en in samenwerking met lokale partners volgens het principe van lokale betrokkenheid. 

Het basisdoel van de campagne is om hongersnood te bestrijden, hulpbehoeftigen te helpen, bij te dragen aan hun educatie en solidariteit tussen gemeenschappen te bevorderen.

In deze context streven we ernaar om basisvoedselproducten te verstrekken aan mensen in nood door vóór de maand Ramadan en in de andere maanden voedselpakketten uit te delen. In sommige gebieden verlenen we warme-maaltijddiensten aan hulpbehoeftigen door gaarkeukens te openen.

Deze gaarkeukens hebben als doel om vooral de meest kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. Met onze mobiele gaarkeukens brengen we hulp naar een groter geografisch gebied.

Dit zorgt ervoor dat hulpbehoeftigen in verschillende regio’s worden gesteund. Binnen de Voedselpakket Campagne organiseren we ook speciale activiteiten voor wezen. 

Het ondersteunen van weeskinderen is een belangrijk deel van onze humanitaire hulpwerkzaamheden. Deze campagne draagt ook bij aan onderwijs voor degenen in nood. 

Met €5 van elk voedselpakket donatie worden onderwijsactiviteiten gesteund, zodat hulpbehoeftigen met meer hoop naar de toekomst kunnen kijken.

In het kort beoogt de Voedselpakketten Campagne niet alleen om hulp te bieden, maar ook om bij te dragen aan de basisvoedselbehoeften en educatieve behoeften van mensen in nood, zodat we een deel uit maken van de menselijke familie.

Ja, we werken elk jaar met een specifieke prioriteit. Deze prioriteiten stellen we op basis van de ontwikkelingen in de wereld, na overleg met onze partners. Op basis van de resultaten van onze laatste overleg blijkt dat de behoeften van slachtoffers in oorlogsgebieden zoals Palestina, Oekraïne en Soedan zeer groot zijn. Deze benadering zorgt ervoor dat we ons meer richten op het doel van onze campagne en effectiever hulp kunnen bieden aan hulpbehoeftigen.

HASENE gebruikt verschillende mechanismen om onze partners te inspecteren en er zeker van te zijn dat de hulp op een effectieve manier wordt verdeeld tijdens de campagne. Dit verificatie- en controleproces zorgt ervoor dat de humanitaire hulp op de juiste manier op de juiste plek komt. Ten eerste volgen onze waarnemers de campagnewerkzaamheden ter plaatse. Deze waarnemers beoordelen of de hulp daadwerkelijk bij de hulpbehoeftigen terechtkomt. Bovendien houden ze toezicht op het verstrekken en uitdelen van hulp, en streven naar transparantie in elke stap. In gebieden waar we om veiligheidsredenen geen waarnemers naar toe kunnen sturen, schakelen we derde partijen in voor de controle en toezicht. Deze derde partijen zorgen ervoor dat de campagne constant wordt gecontroleerd en dat de hulp op een effectieve manier wordt verdeeld. Bijvoorbeeld, in de oorlogsgebieden van Gaza en Palestina werken we samen met organisaties die effectief opereren, zoals de UNRWA. Op deze manier weten we zeker dat de hulp ondanks veiligheidszorgen, zijn bestemming bereikt. Hiernaast, vragen we onze partners voor regelmatige rapporten en actuele informatie. Deze rapporten geven ons actuele informatie over de voortgang van de campagne en zorgen ervoor dat we zeker zijn van de effectiviteit van de campagne.

HASENE past zorgvuldig toezicht- en controlemechanismes toe om ervoor te zorgen dat de hulp op een effectieve manier wordt uitgedeeld en bij de hulpbehoeftigen terecht komt. Op deze manier behouden we het vertrouwen van onze donateurs en van de hulpbehoeftigen.

Elk voedselpakket bevat meestal basisvoedingsmiddelen, zoals: rijst, pasta, linzen, zonnebloemolie, suiker, zout, meel, melkpoeder, thee, vruchtensap en dadels. Afhankelijk van het land en de regio kunnen ook andere basisvoedingsmiddelen worden opgenomen in het voedselpakket.

Online Donatie: Bezoek onze website en klik op de "Doneer nu" knop. Selecteer "Voedselpakketten" en kies het bedrag dat u wilt doneren. Ga verder naar de volgende pagina om uw persoonlijke gegevens in te voeren en uw betaling te voltooien.

Formulier Donatie: Vul de gevraagde informatie in op het onderstaande formulier en stuur dit naar ons op. U kunt het formulier per post versturen of persoonlijk overhandigen aan een van onze lokale vertegenwoordigers.

Doneren via Vertegenwoordigers: Neem contact op met onze vertegenwoordigers, zowel landelijk als lokaal, om te doneren. Zij zullen u helpen met alle benodigde stappen en informatie.