Sıkça Sorulan Sorular

Teklif projesiyle ilgili sorular

Adak, Akīka ve Şükr kurbanları çoğunlukla Hasene'nin diğer yardım projeleriyle de faaliyet gösterdiği ülkelerde kesilip dağıtılıyor.

Kurban kesildikten sonra bağışçılarımıza kısa mesajla bunun teyidini göndereceğiz.

Web sitemizde 'Şimdi bağış yapın'ı seçiyorsunuz. Burada 'Kurban' başlığını seçtikten sonra teklif projesinin kısmını seçip ne kadar bağış yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bundan sonra 'Devam' butonuna tıklayıp bilgilerinizi girerek ödeme yapabilirsiniz.

İkinci bir seçenek; Aşağıdaki formu doldurup bize gönderin.

Ulusal ve bölgesel temsilcilerimizle iletişime geçerek de bağışta bulunabilirsiniz.

Teklif projesi zarflarının üzerinde yetki beyanını bulacaksınız. Bununla Hasene Vakfı'na kurban kesimi için vekalet verebilirsiniz. Bağışı sunarken kurban niyetini belirttiyseniz kurban hizmeti yerine getirilmiş sayılır. Bu kadar büyük bir organizasyon için herkesten bizzat yetki almak zor olacak ve projenin uygulanmasında gereksiz zorluklara neden olacaktır.

Su projesiyle ilgili sorular

Yaklaşık dört ila yedi ay.

500€'dan fazla bağış yapan herkese su kaynağı hakkında bilgi içeren bir dosya verilecek.

Web sitemizde 'şimdi bağış yap'ı seçiyorsunuz. Burada 'su projesi' başlığını seçip ne kadar bağış yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bundan sonra 'devam' butonuna tıklayıp bilgilerinizi girerek ödeme yapabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki formu doldurup bize gönderebilir veya şubelerimizden birine bizzat teslim edebilirsiniz. Burada ayrıca projelerimiz hakkında daha fazla bilgi talep edebilirsiniz.

500 Euro'nun altındaki bağışlar bir fonda toplanarak kuyuların bakım ve onarımında kullanılıyor.

Bir kuyunun toplam miktarının diğer bağışçılarla paylaşılmasına kısmi bağış denir. Bu bağış şekli seçilirse gruba kuyuya isim verme hakkı verilir. Daha sonra bağışçılara kuyuları hakkında daha fazla bilgi içeren bir dosya gönderilir.

Garanti süresi iki yıldır. Bu süre zarfında ekibimiz tüm onarımları karşılayacaktır.

Yetim projesiyle ilgili sorular

Aylık 35 € karşılığında bir yetime geleceğe yardım edebilirsiniz. Bir yetime sponsorluk başlangıçta bir yıl ile sınırlıdır. Sponsorun bu süre sonunda yetim yardımını sonlandırmaması halinde otomatik olarak bir yıl daha uzatılacaktır. Yetim yetişkinliğe ulaştığında yardım sona erer.

Sponsorluğun başlamasından sonraki üç ila altı hafta içinde her sponsora, yetim hakkında vesikalık fotoğraf, ikamet yeri, aile ve okul bilgileri gibi kişisel bilgilerin yer aldığı bir klasör gönderilir. Dosya sponsorlara posta yoluyla teslim edilir.

Web sitemizdeki “şimdi bağış yapın” seçeneğine tıklayın. 'Yetim Projesi'ne tıklayın ve bağış miktarınızı ve desteklemek istediğiniz yetim sayısını belirtin. Ödemenin başarıyla tamamlanabilmesi için “sonraki” ile onaylayın ve şimdi istenen bilgileri girin. Diğer tüm adımları “yetim proje kayıt süresi” metninde bulabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki formu doldurup bize gönderebilir veya şubelerimizden birine bizzat teslim edebilirsiniz. Buradan projemiz hakkında daha fazla bilgi de isteyebilirsiniz.

Yetim projemizin yanı sıra sponsor olmadan bağış yapma seçeneği de mevcut. Bağışlarınız daha sonra yetimlere hediye, okul malzemesi ve kıyafet satın almak için kullanılacak. Yetim fonuna bağış yaparsanız yetimlerle ilgili bilgilerin yer aldığı bir klasör almazsınız.

Sağlık projeleri hakkında sorular

Web sitemizdeki hemen bağış yapın bölümünün altında “Sağlık” kategorisini seçin. “Sağlık Projeleri”ne tıklayın. İstediğiniz projeyi seçin ve bağış tutarınızı belirtin. Bağış işleminin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için “İleri” ile onaylayın ve şimdi istenen bilgileri sağlayın.

Bir diğer seçenek ise, ülke ve bölge temsilcilerimiz ile irtibata geçerek süreci başlatabilirsiniz.

Burası katarakt için yapılan tüm bağışların toplandığı bir fon. Bu, kataraktın giderilmesi için oftalmik cerrahiyi finanse eder. Binlerce insan bu şekilde görme yetisine kavuşabiliyor.

Eğitim projeleri hakkında sorular

Web sitemizde 'şimdi bağış yapın' seçeneğine gidin. Daha sonra “eğitim” kategorisini seçin ve “eğitim projeleri”ne tıklayın. Burada istediğiniz projeyi seçip bağış tutarınızı belirtirsiniz. Daha sonra “devam”a giderek sizden istenilen bilgileri doldurunuz, böylece ödeme işlemi başarıyla tamamlanabilir.

Ayrıca aşağıdaki formu doldurup bize gönderebilir veya şubelerimizden birine bizzat teslim edebilirsiniz. Burada ayrıca projelerimiz hakkında daha fazla bilgi talep edebilirsiniz.

Aylık 35 € karşılığında bir yetime sponsor olabilirsiniz. Desteğiniz, diğer şeylerin yanı sıra, yetimin eğitime erişimini de sağlayacaktır. Diğer tüm bağışlar ise yetimlere yönelik hediye, okul malzemesi ve kıyafet gibi alışverişlerde kullanılıyor.

Zekat ve Fitr Kampanyası ile ilgili sorular

Diyelim ki bir kişi temel ihtiyaçlarını kendisi karşılamıştır. Bir yıl sonra tasarruf hesabında 3.800 euro para, 50 gram altın (mücevher) ve 1.250 euro kalıyor. Ancak 6 bin euroluk borcu var ve bunun 1200 eurosunu bu yıl ödemesi gerekiyor. Altın miktarı (50 gram) eşik miktarın (nisap) altındadır. Kişinin diğer mal varlığı eşik tutarı aştığı için altının zekatının ödenmesi gerekir. Yani 50 gram x 34,82 euro = 1741 euro.

Tüm tutarlar toplanırsa şu sonucu elde ederiz: 3800 euro + 1741 euro + 1250 euro = 6791 euro. Geri ödenecek yıllık borç tutarı bundan düşülür. Sonuçta geriye 5591 euro kalıyor. Bunun için %2,5 zekat ödenmesi gerekmektedir. 5591 euro x 0,025 = 139,78 euro zekat olarak ödenen tutardır.

Hadislerde fitrenin hangi mallara ödenmesi gerektiği bildirilmektedir. Fitr miktarı da belirlendi. Peygamber dönemindeki şartlar bugünkünden çok farklı olduğundan, hukuk alimleri, kişinin günlük yiyecek ihtiyacına eşit olan fitre miktarı konusunda icma'da görüş birliğine varmışlardır. Mevcut fitr miktarı şu anda kişi başı 13 Euro'dur.

Hadislerde fitrenin hangi mallara ödenmesi gerektiği bildirilmektedir. Fitr miktarı da belirlendi. Peygamber dönemindeki şartlar bugünkünden çok farklı olduğundan, hukuk alimleri, kişinin günlük yiyecek ihtiyacına eşit olan fitre miktarı konusunda icma'da görüş birliğine varmışlardır. Mevcut fitr miktarı şu anda kişi başı 13 Euro'dur.

Zekat İslam'ın üçüncü şartıdır ve Kur'an'da 30 defa geçmektedir. Ayrıca 14 ayette de 'sadaka' tabiri geçmektedir. Bazı ayetlerde zekata da değinilmektedir.

“Onların zenginliklerinden sevgi armağanları alın ki, bu sayede arınıp arınabilesiniz. Ve onlar için dua edin; Senin duan onlar için gerçekten bir güven kaynağıdır. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.” (Tevbe Suresi, 9:103)

“İşte sizler (mallarınızın bir kısmını) Allah yolunda harcamaya çağrılanlarsınız, fakat aranızda cimri olanlar da var. Ve cimrilik eden, kendine (nefsine) karşı cimrilik etmiş olur. Allah kendine yeter, sen ise muhtaçsın. Eğer (Hak'tan) yüz çevirirseniz, Allah sizin yerinize başka bir kavim getirir ve onlar sizin gibi olmazlar." (Muhammed Suresi, 48:38)

Aşağıdaki üç ayet zekatın dini bir farz olduğuna işaret etmektedir:

"Namazı kılın ve zekatı verin" (Bakara, 2/110).

"Onların mallarından sevgi hediyeleri alın ki, onları onunla arındırıp arındırasınız." (Tevbe Suresi, 9:103).

“Ve hakkını verin” (En'am Suresi, 6:141).

Aşağıdaki hadisler zekatın dini bir farz olduğunu göstermektedir:

“İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. Zekat da bunlardan biridir”(Buhari, İman, 1,2).

Allah Resulü (sav), Muaz ibni Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken onunla konuştu:

“Onlara, Allah Teâlâ'nın zekâtı farz kıldığını söyle. Zekâtı onların mülklerinden alın ve ihtiyaç sahiplerine verin” (Buhârî, Zakat, 1).

Bütün müctehid alimler zekatı bir görev sayarlar. Zekat her Müslümanın yılda bir kez ödemesi gereken bir vergidir. Kim bu görevi inkar ederse imanını kaybeder. Bu görevi kabul edip de çok az ödeyen kişi günahkârdır.

Zekâtın verilmesi, nisap miktarına sahip olan, hür, sağlıklı, yetişkin Müslümanın üzerine farz kılınmıştır. Bu miktara temel ihtiyaçlar ve borçlara ek olarak 1 yıl süreyle sahip olunması gerekmektedir.

"Zekat, yalnızca fakirler, muhtaçlar, tahsil yükü altında olanlar, kalpleri mutmain olanlar, köleler, borçları bunalıma girenler ve (vermek için) içindir. ) Allah yolunda ve (mahsur kalan) yolcu için: (bu) Allah'ın bir farzıdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe Suresi, 9:60)

Alimlere göre zekat, yukarıdaki ayette bahsedilen sekiz grubun tamamına veya bir kısmına eşit olarak dağıtılabilir.

Zekât ve fitreyi alma hakkı yalnızca fakir ve muhtaçlar değildir. Tevbe Suresi 60. ayete göre diğer grupların da bu haktan faydalanması mümkündür. Bu nedenle zekat ve fitrenin adı geçen gruplar arasında adil ve adaletli bir şekilde dağıtılması önemlidir.

Zekât, İslam tarihinde toplu bir ibadet olarak anlaşılmıştır. Bu nedenle, bağış alırken fakir ve muhtaçların kişisel onurunu aşağılamamak için bir örgütün oluşturulması gerekli görüldü.

Zekat aşağıdaki amaçlar ve gruplar için kullanılır: bir üniversiteye veya yüksek mesleki eğitim kursuna devam eden öğrencileri ve diğer öğrencileri mali olarak desteklemek; Avrupa'daki Müslüman çocukların dini ve kültürel eğitimi; yoksul dul, yetim ve geliri olmayan kişiler; parasızlık nedeniyle tedavi edilemeyen hastalar; mali açıdan zayıf okullar, vakıflar ve hastaneler; deprem ve sel gibi doğal afet mağdurları; İslam'a ve Müslümanlara güzel hizmet eden ihtiyaç sahipleri; savaş mağdurları ve mülteciler; Müslüman yaşam tarzının korunması için gerekli ve iyi olan tüm olanaklar.

Altın, gümüş, tarım ürünleri, hayvan ve ticari mallara sahip olunması halinde zekat verilmesi gerekir. Zekâtın amacı ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Zekât, aynı türden bir payla ödenebileceği gibi, eşdeğer miktarda da ödenebilir. İhtiyaç sahipleri bu parayı kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilirler.

Zekât, bize lütfedilen nimetlerden dolayı Allah (cc)'a şükranlarımızı ifade eder. Mal zekatla azalmaz. Tam tersine, zekatı verilen mal bereketlenir ve çoğalır. Hiç kimse sadaka vererek fakirleşmez. Kuran şöyle diyor:

“Eğer şükrederseniz, size daha fazlasını veririm” (İbrahim Suresi, 14:7).

“[...] Zekâtlarını verenlerin mükâfatları Rableri katındadır ve onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir” (Bakara Suresi, 2:277).

Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu:

“Mallarınızı korumak için zekat verin, hastalıklarınızı iyileştirmek için bağış yapın ve gelecekte karşılaşacağınız sorunlara dua yoluyla hazırlıklı olun”

(Tabarâni en Abû Nuaym al-Hilya).

“Zekat vererek mallarınızı temizleyin” (Lübab el-hadis).

Zekâtın verilmemesinin dünya ve ahiret açısından sonuçları vardır. Aşağıdaki ayet ve hadisler dünyevi sonuçlara işaret etmektedir:

Kuran'dan ayetler:

“Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu onlar için kötü. Cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet günü boyunlarına tasma olarak geçirilecektir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır ve Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Al-i İmran Suresi, 3/180)

“Dini inkar edeni gördün mü? Yetimi uzaklaştıran odur. Ve muhtaçları doyurmakta ısrar etmez. Ve vay (bunun için de) namaz kılanların, namazlarını ihmal edenlerin. Ve (iyilik) yapanlar görülsün diye. Ve (yine de) (temel ihtiyaçlar için) yardımı esirgeyin” (Main Suresi, 1-7).

Hadisler:

“Sadaka (zekât) mala karışırsa, o mal telef olur” (Beyhaki).

"Bir kimse malının zekatını vermezse, o mal artık Allah'ın korumasında değildir." (Lübab el-Hadis)

Ayet ve hadislerdeki uyarıları şu şekilde özetlemek mümkündür:

  1. Zekât emrine uyulmadığı veya dikkatsizce davranılmadığı takdirde Allah (cc) bu görevi bizden alıp başka bir topluma verecektir.
  2. Zekâtı ödenmeyen her türlü mal imha edilecektir.

Örnek bir hesaplama:

Kişiye kendisi ve ailesi için temel olanaklar sağlanır. Bir yıl sonra tasarruf hesabında 3800 euro nakit, 50 gram altın (mücevher), 1250 euro var. Ancak hala 6 bin euro borcu var ve bunun 1.200 eurosunu bu yıl ödemesi gerekiyor.

50 gram altının kendisi nisap sınırının altındadır ancak diğer özellikleriyle birlikte zekata tabidir. Altının değeri dahildir. 50g x 34,82 euro = 1.741 euro. 3.800+ 1.741 + 1.250 = 6.791 Euro. Bu yıl ödemesi gereken tutar borcundan düşülüyor. Geriye 5.591 Euro kalıyor. Bu onun %2,5 zekatını ödediği miktardır. 5.591x %2,5= 139,78 Euro.

Hadislerde fitr miktarı çeşitli ürün çeşitleriyle belirtilmektedir. Bu malların mevcut ölçü birimleri ve kullanım alanları o dönemden farklı olduğundan Müslüman alimler fitre miktarını, kişinin günlük yaşamı için ihtiyaç duyduğu miktar olarak adlandırmışlardır. Şu an kullandığımız fitre miktarı kişi başı 13 euro.

Kurban kampanyasıyla ilgili sorular

Havuz sistemi, kurban kampanyasından elde edilen bağışların bir havuzda toplanması anlamına geliyor. Kurbanlık hayvanların fiyat farklılıklarına rağmen her ülkede bu şekilde kesim yapılabilmektedir.

Havuz sistemi nedeniyle kurbanın hangi ülkede kesileceğinin önceden belirtilmesi mümkün olmuyor.

Evet, daha sonra kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz.

Web sitemizde 'Hemen bağış yapın' seçeneğini seçip Kurban kampanyası başlığına tıklıyorsunuz. Daha sonra ödemenizi yapmak için talimatları izleyin.

İkinci seçenek ise aşağıdaki formu doldurup Hasene Vakfı adresine göndermek.

Üçüncü bir seçenek de bağışlarınız konusunda yardım alabilmeniz için Hasene Vakfı'nın bölge temsilcileriyle iletişime geçmektir.

Yetki formunu doldurup Hasene Vakfı'na teslim edebilirsiniz.

Gıda kolisi kampanyasıyla ilgili sorular

Gıda kolisi kampanyası, HASENE öncülüğünde, yerel ortaklarla işbirliği içinde, yerel katılım ilkesine göre yürütülen bir insani yardım girişimidir. 

Kampanyanın temel amacı açlıkla mücadele etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, eğitimlerine katkıda bulunmak ve toplumlar arası dayanışmayı teşvik etmektir.

Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde ve diğer aylarda gıda kolileri dağıtarak ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemesi ulaştırılmasını hedefliyoruz. Bazı bölgelerde aşevleri açarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti veriyoruz.

Bu aşevleri toplumdaki en savunmasız gruplara yardım etmeyi amaçlıyor. Mobil aşevlerimizle daha geniş bir coğrafyaya ferahlık getiriyoruz.

Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin farklı bölgelerde desteklenmesi sağlanıyor. Gıda Paketi Kampanyası kapsamında yetimlere yönelik özel etkinlikler de düzenliyoruz. 

Yetimlere destek olmak insani yardım çalışmalarımızın önemli bir parçası. Bu kampanya aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin eğitimine de katkı sağlıyor. 

Her gıda paketi bağışından 5 Euro, ihtiyaç sahiplerinin geleceğe daha umutla bakabilmesi için eğitim faaliyetlerine destek oluyor.

Kısaca Gıda Kolisi Kampanyası, sadece yardım sağlamayı değil, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve eğitim ihtiyaçlarına da katkıda bulunarak insanlık ailesinin bir parçası olmamızı amaçlıyor.

Evet, her yıl belirli bir öncelik ile çalışıyoruz. Bu öncelikleri dünyadaki gelişmelere göre ortaklarımızla istişarede bulunduktan sonra belirliyoruz. Son istişarelerimizin sonuçlarına göre Filistin, Ukrayna ve Sudan gibi savaş bölgelerindeki mağdurların ihtiyaçlarının çok büyük olduğu görülüyor. Bu yaklaşım, kampanyamızın amacına daha fazla odaklanmamızı ve ihtiyaç sahiplerine daha etkili yardım sunabilmemizi sağlıyor.

HASENE, ortaklarımızı denetlemek ve yardımların kampanya süresince etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için çeşitli mekanizmalar kullanıyor. Bu doğrulama ve kontrol süreci, insani yardımın doğru yere, doğru şekilde ulaşmasını sağlar. Gözlemcilerimiz öncelikle kampanya faaliyetlerini sahada takip ediyor. Bu gözlemciler yardımın gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendiriyor. Ayrıca yardımların dağıtımını ve dağıtımını izliyor ve her aşamada şeffaflık sağlamaya çalışıyorlar. Güvenlik nedeniyle gözlemci gönderemediğimiz alanlarda kontrol ve denetim için üçüncü şahısları görevlendiriyoruz. Bu üçüncü taraflar kampanyanın sürekli izlenmesini ve yardımların etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Örneğin Gazze ve Filistin'deki savaş bölgelerinde UNRWA gibi etkin faaliyet gösteren kuruluşlarla çalışıyoruz. Böylece güvenlik endişelerine rağmen yardımın yerine ulaştığından emin olabiliriz. Ayrıca ortaklarımızdan düzenli raporlar ve güncel bilgiler talep ediyoruz. Bu raporlar bize kampanyanın gidişatı hakkında güncel bilgiler sağlar ve kampanyanın etkinliğinden emin olmamızı sağlar.

HASENE, yardımların etkin bir şekilde dağıtılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması için dikkatli izleme ve kontrol mekanizmaları uyguluyor. Bu sayede bağışçılarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin güvenini koruyoruz.

Her gıda paketinde genellikle pirinç, makarna, mercimek, ayçiçek yağı, şeker, tuz, un, süt tozu, çay, meyve suyu ve hurma gibi temel gıda maddeleri bulunur. Ülkeye ve bölgeye bağlı olarak gıda paketinin içinde diğer temel gıdalar da yer alabilir.

Çevrimiçi Bağış: Web sitemizi ziyaret edin ve "Şimdi Bağış Yapın" düğmesini tıklayın. "Gıda Paketleri"ni seçin ve bağışlamak istediğiniz tutarı seçin. Kişisel bilgilerinizi girmek ve ödemenizi tamamlamak için bir sonraki sayfaya geçin.

Bağış Formu: Aşağıdaki formda istenen bilgileri doldurup bize gönderin. Formu posta yoluyla gönderebilir veya yerel temsilcilerimizden birine şahsen teslim edebilirsiniz.

Temsilciler Aracılığıyla Bağış Yapın: Bağış yapmak için hem ulusal hem de yerel temsilcilerimizle iletişime geçin. Gerekli tüm adımlar ve bilgiler konusunda size yardımcı olacaklardır.