De oprichting van Hasene

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland is een hulporganisatie die opgericht is vanuit het motto ”Hand in hand voor de armen en hulpbehoeftigen”. Hasene  betekent letterlijk het goede, het mooie en de liefdadigheid. In die letterlijke betekenis van onze naam, zijn we actief bezig met het verbeteren van de levensomstandigheden van de armen, behoeftigen en slachtoffers over de hele wereld. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een menswaardige manier zijn leven voortzet.  Tegelijkertijd willen we onze hulpacties en projecten gebruiken om een brug van solidariteit tussen arm en rijk te bouwen en de cohesie tussen mensen van alle naties en religies te versterken.

Onze missie

Onze stichting voert haar werkzaamheden uit met als uitgangspunt de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “De meest waardevolle onder de mensen is degene die nuttig is voor anderen.” Vanuit deze overtuiging streven wij ernaar om hulp te bieden aan onderdrukte en getroffen mensen, wezen, behoeftigen en op verschillende gebieden, van voedsel tot onderwijs en van gezondheid tot huisvesting. De stichting voert haar hulpactiviteiten uit met behulp van vrijwillige waarnemers en fungeert als een brug tussen degenen die welvarend zijn en degenen die in armoede leven.

Onze visie

Onze stichting vormt haar activiteiten rond het ideaal om ongebruikte kansen in onderdrukte en getroffen gebieden in te zetten, zodat mensen op hun eigen benen kunnen staan. We streven ernaar om bij te dragen aan het creëren van blijvende oplossingen door duurzame projecten te ontwikkelen, geïnspireerd door het bekende Chinese gezegde: “Leer iemand vissen in plaats van hem duizend vissen te geven.” Op deze manier willen we bijdragen aan de ontwikkeling van landen en regio’s.

Over ons

Onze basisprincipes

Hasene neemt de verantwoordelijkheid voor de donaties; werkt op een nauwkeurige manier waarmee ze het vertrouwen bij donateurs en ontvangers behoudt.

Hasene werkt transparant. De uitvoering van campagnes en projecten wordt ter plaatse begeleid door onze vrijwilligers, zij worden gekozen vanuit onze donateurs die als waarnemers worden ingezet.

We respecteren de persoonlijkheid en de waardigheid van de mensen met wie we samenwerken. Bij het uitvoeren van onze projecten besteden we aandacht aan een (cultureel) gevoelige behandeling van de ontvangers en getroffenen.

Op onze website informeren we regelmatig over onze toekomstige projecten en campagnes. Daarnaast kunnen geïnteresseerden hier nieuws, bulletins en rapporten over onze werkzaamheden, maar ook interessante feiten over de levensomstandigheden van de slachtoffers nalezen.

Hasene handelt onpartijdig. De hulpprojecten zijn bedoeld voor alle behoeftigen, ongeacht hun religie, denominatie, taal, etnische afkomst of huidskleur.

Hasene zet zich in om de solidariteit en behulpzaamheid binnen de samenlevingen te bevorderen en hiernaast gevoeligheid te ontwikkelen voor de levensomstandigheden en behoeften van mensen.

Het gebruik van financiële middelen is gebaseerd op de werkelijke behoefte. Onze lokale en nationale kennis en samenwerking met lokale partners stelt ons in staat om gerichte hulp te bieden daar waar het echt nodig is.

De zakaat moet worden betaald over het bezit aan goud, zilver, landbouwproducten, vee en handelswaar. Het doel van de zakaat is om aan de behoeften van de behoeftigen te voldoen. De zakaat kan worden afbetaald met een deel van dezelfde soort of worden betaald in de vorm van een overeenkomstig bedrag. De behoeftigen kunnen met dit geld hun eigen behoeften tegemoetkomen.

In noodsituaties bieden we snelle noodhulp aan in de getroffen crisisgebieden.

Onze hulpprojecten dienen het internationale begrip. We bouwen aan netwerken rond de relaties tussen de verschillenden landen waarin we werken.

Middels de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten willen we mensen een langetermijnperspectief aanbieden. Met het ontwikkelen van alternatieve bronnen van inkomsten en kwalificatie maatregelen promoten we hun economische onafhankelijkheid, zodat zij in staat kunnen zijn om zichzelf te helpen.