B3A3678 2048x1365 1 848x300
Nieuws

Hasene richt Zakaat campagne op vluchtelingen en oorlogsslachtoffers

Hasene International blijft wereldwijd luisteren naar de stem van behoeftigen, handelend vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit jaar richt Hasene zich specifiek op oorlogsslachtoffers en vluchtelingen met haar zakaatcampagne, met als doel de gemeenschappelijke waarden van menselijkheid te behouden en de cultuur van solidariteit te versterken.
We spraken met de voorzitter van Hasene International, Bekir Altaş, over de details van de campagne en met name over de zakaatwerkzaamheden in oorlogsgebieden.

img-16

Kunt u als Hasene algemene informatie geven over uw zakaat werkzaamheden?

Als Hasene-familie beschouwen we zakaat als een van de fundamentele principes die de islam heeft ingesteld om de problemen van de samenleving te verlichten en in haar behoeften te voorzien. We zien zakaat als een sociaal bestandssysteem en streven ernaar zowel individuele als maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen. Zakaat is een uitgebreide vorm van aanbidding die gericht is op het verbeteren van het welzijn, zoals het helpen van mensen die zware schulden hebben, ondersteuning bieden aan bekeerlingen tot de islam en uitgaven doen op gebieden zoals onderwijs en gezondheid. Onze zakaat zal ook bijdragen aan het opzetten van instellingen die investeren in de toekomst van jonge moslims in Europa.

Hoe bereikt u de behoeftigen met uw zakaat donaties?

We hebben een gedetailleerd systeem om zakaat donaties bij de behoeftigen te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de hulp op de juiste manier bij de behoeftigen terechtkomt, is het eerst nodig om de behoeften vast te stellen. Hiervoor worden veldwerkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met lokale NGO’s en autoriteiten. Als resultaat van dit werk worden gedetailleerde profielen van individuen en gezinnen die hulp nodig hebben, opgesteld. In deze profielen worden gegevens opgenomen zoals het aantal gezinsleden, leeftijden, gezondheidstoestand en inkomenssituatie.

Nadat de behoeften zijn vastgesteld, wordt er een specifiek hulpplan opgesteld voor elk gezin. In dit plan houden we rekening met niet alleen de basisbehoeften van het gezin, maar ook met behoeften in onderwijs, gezondheid en huisvesting. De hulp wordt gedistribueerd naar de behoeftigen via onze teams in de regio en lokale NGO’s. Om ervoor te zorgen dat de hulp ter plaatse en correct wordt gebruikt, zijn tijdens de distributies onze zakaat waarnemers aanwezig en worden er foto’s en video’s gemaakt.

Na de distributie worden er monitoring- en evaluatiewerkzaamheden uitgevoerd. Onze zakaat waarnemers voeren het hele jaar door controles uit om de effectiviteit van de hulp en de geschiktheid ervan voor de behoeften te beoordelen. Op basis van de verzamelde gegevens worden de hulpplannen bijgesteld om zo een effectiever systeem van onderlinge hulp op te zetten.

img-17

In welke gebieden worden projecten ontwikkeld?

Onze zakaat projecten worden gedurende het jaar uitgevoerd in gemiddeld honderd landen en regio’s. Hoewel de specifieke gebieden waarop we ons richten elk jaar kunnen veranderen, is ons primaire doel om degenen in nood te bereiken. Dit jaar concentreren we ons met name op oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. We plannen speciale projecten met voorop Gaza en daarnaast Palestina, Libanon, Jordanië, Soedan, Oekraïne, de Krim en Nepal.

Wat voor soort projecten worden er gepland in deze gebieden?

De projecten die we plannen kunnen afhankelijk van de behoeften van de regio variëren. Over het algemeen richten we ons op basisbehoeften als voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheid. Bovendien plannen we de hulp niet alleen als een eenmalige materiële hulp of voedselhulp, maar ook als een manier om blijvende en duurzame inkomsten te genereren, bijvoorbeeld naaimachines en lockmachines verschaffen aan behoeftige gezinnen, openen van winkels en ondersteunen veeteelt. Dankzij deze hulp kunnen werkende gezinnen een regelmatig en stabiel inkomen verdienen.

img-18

Hoe is de huidige situatie in Gaza?

In Gaza is de situatie echter anders. Als gevolg van de gevechten die in oktober 2023 zijn begonnen, staan ​​we voor een grote humanitaire crisis. Gedurende de afgelopen vier maanden van de oorlog zijn meer dan 100.000 mensen omgekomen, gewond geraakt of vermist geraakt. Dit aantal komt overeen met ongeveer 5% van de totale bevolking van de Gazastrook. Tijdens de gevechten zijn huizen, scholen, gezondheidsfaciliteiten en andere infrastructuur grotendeels verwoest. In Gaza zijn duizenden mensen gestorven of zijn stervende door hongersnood en uitdroging. Tijdens coördinatiebijeenkomsten met UNRWA is gemeld dat ondervoeding bij kinderen sterk is toegenomen door afname van voedsel en schoon water en een toename van ziektes.

Hoe verlopen de activiteiten van Hasene in Gaza en wat wordt daar gedaan?

Daarom heeft de Hasene-familie zich gericht op noodhulpactiviteiten in Gaza. We voorzien in de voedselbehoeften van gezinnen door ons te concentreren op basisbehoeften. Tot nu toe hebben we ongeveer 70.000 mensen kunnen bereiken en hun kunnen voorzien van basisvoedselproducten zoals meel, droge peulvruchten en ingeblikt voedsel te distribueren. Onze voorbereidingen voor het leveren van 450.000 ingeblikte vleeswaren aan de regio zijn nog steeds aan de gang.

Naast voedselhulp zijn ook tenten, hygiëneproducten en medische benodigdheden naar het gebied gestuurd en aangekomen. Er zijn aanvragen gedaan voor behoeften als sanitair, schoon water en ambulances. Deze benodigdheden zijn vastgesteld tijdens coördinatievergaderingen met UNRWA. Onze voedselondersteuning zal ook gedurende de Ramadan maand voortduren.

Voeren jullie projecten uit voor kinderen die vermist zijn of wees zijn in Gaza?

Een ander project dat gepland is in Gaza is het herenigen van vermiste kinderen met hun families en het vinden en ondersteunen van pleeggezinnen voor wezen. Er zijn naar schatting meer dan 17.000 kinderen zonder begeleiding of gescheiden van hun families. Van ten minste 10.000 kinderen wordt aangenomen dat ze een of beide ouders hebben verloren. Dit maakt samen dat het aantal minstens 27.000 kinderen bedraagt. Deze kinderen missen basisbehoeften als veiligheid, voeding, gezondheidszorg, onderwijs, bescherming en psychologische ondersteuning. Het is belangrijk om hen te helpen in contact te komen met hun families, te herenigen met hun naasten, gebruik te laten maken van gezondheids-, onderwijs- en beschermingsdiensten, en om hen te begeleiden om te gaan met psychologische problemen als posttraumatische stressstoornis.

Wat zijn de details van het steunproject voor weeskinderen en vermiste kinderen in Gaza?

Daarom bereiden we binnen het kader van de zakaat campagne, in samenwerking met UNRWA, een speciaal project voor om wezen en vermiste kinderen in Gaza te ondersteunen. Het doel van ons project is om weeskinderen in Gaza zowel materieel en immaterieel steun te bieden, hun basisbehoeften te voorzien, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en bescherming te vergemakkelijken en hun psychosociaal welzijn te verbeteren.

Binnen het project worden er activiteiten ondernomen om vermiste kinderen vast te stellen, risico’s en speciale behoeften te evalueren en doorverwijzingsroutes vast te stellen. Er wordt ook gewerkt aan het vaststellen en trainen van pleeggezinnen voor deze kinderen. Een totaalbedrag van twee miljoen euro aan contante steun zal ook worden voorzien voor adoptie- en pleeggezinnen die deze kinderen opnemen. In eerste instantie zal het project ongeveer 5.000 weeskinderen bestrijken.

img-22

Wat zijn jullie geplande activiteiten na de oorlog?

Als Hasene-familie zullen we ook na het eindigen van de oorlog, doorgaan met onze werkzaamheden in Gaza. In deze periode zullen we de ware omvang van de verwoestingen en de behoeften duidelijker zien. Het is onze prioriteit om de wederopbouw van de regio en het uitvoeren van duurzame projecten voor de behoeftigen te bewerkstelligen.

Na de oorlog staan ​​er grotere taken en verantwoordelijkheden op ons te wachten. We hebben uw steun meer dan ooit nodig om deze taken uit te voeren. Door uw zakaat aan Hasene te schenken, kunt u hoop brengen naar Gaza.

Kunt u informatie geven over de activiteiten van UNRWA?

UNRWA, opgericht in 1949 om Palestijnse vluchtelingen te ondersteunen die tijdens de Nakba zijn verdreven, is een VN-agentschap. Het agentschap streeft ernaar humanitaire hulp en bescherming te bieden aan Palestijnse vluchtelingen totdat er een eerlijke en permanente oplossing voor hun situatie is gevonden. Tegenwoordig bedient UNRWA ongeveer 6 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen met een personeelsbestand van 30.000 medewerkers, waarvan ongeveer 540.000 kinderen onderwijs volgen in de scholen van het agentschap. UNRWA beheert in totaal 60 vluchtelingenkampen in de Westelijke Jordaanoever en Gaza en biedt humanitaire hulp aan miljoenen Palestijnen die in deze kampen wonen. De activiteiten van het agentschap omvatten een breed scala aan diensten, waaronder onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening en sociale diensten, infrastructuur- en verbeteringsprojecten voor kampen, evenals noodhulp. De aanwezigheid van UNRWA handhaaft de internationale vluchtelingenstatus en bescherming voor Palestijnse vluchtelingen, wat van cruciaal belang is om de toegang tot fundamentele mensenrechten voor hen te waarborgen.

Wanneer is de samenwerking tussen Hasene en UNRWA begonnen en wat is het hoofddoel van deze samenwerking?

Als Hasene-familie hebben we in lijn met onze missie om hulp te bieden aan het Palestijnse volk en Palestijnse vluchtelingen, in 2020 een strategisch samenwerkingsprotocol getekend met UNRWA. Het begin van deze samenwerking markeert een belangrijke stap naar het opbouwen van een langdurige partnerschap en het versterken van onze hulpprogramma’s voor vluchtelingen.

De samenwerking tussen Hasene en UNRWA voorkomt overlapping van hulp door middel van gezamenlijke planning en coördinatie, waardoor middelen efficiënter kunnen worden ingezet. Deze benadering vergroot de reikwijdte en impact van onze hulpprogramma’s en zorgt voor continuïteit en duurzaamheid in de ondersteuning die aan vluchtelingen wordt geboden. Deze samenwerking ondersteunt de toegang van Palestijnse vluchtelingen tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten en biedt hen zo een perspectief binnen Palestina.

img-23

Wat omvatten jullie hulpacties in Jordanië en Libanon?

In de Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon worden humanitaire hulp, voedselhulp, gezondheidszorg, hygiëne, onderwijs en ontwikkelingswerk verricht. In eerste instantie is humanitaire hulp verstrekt aan 15.000 Palestijnse vluchtelingen. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan werkloze vluchtelingengezinnen om inkomsten te genereren.

Hoe ziet de situatie in Sudan en Nepal eruit?

De gewapende conflicten die op 15 april 2023 uitbraken in Sudan hebben geleid tot de ontheemding van ongeveer 8,1 miljoen mensen. Dit is een van de grootste vluchtelingencrises van onze tijd. Sudan herbergt ook ongeveer een miljoen vluchtelingen uit Ethiopië en Eritrea. De humanitaire situatie is rampzalig in alle 18 staten, vooral in de regio Darfur. In Centraal-Darfur bijvoorbeeld kan ondanks dat er water beschikbaar is, niet in de behoeften aan water worden voorzien van 100% van de ontheemden, en 52% heeft geen toegang tot enige vorm van gezondheidszorg. Voor de overige 48% is de gezondheidszorg ontoereikend. Daarom zijn voedsel, schoon water en gezondheidsprojecten van vitaal belang.

Een van de meest effectieve manieren voor mensen om hun leven op een waardige en veilige manier opnieuw op te bouwen, is door te kunnen werken en in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom worden trainingen over bedrijfsbeheer en ondernemerschapsvaardigheden voor vluchtelinggezinnen in gang gezet, evenals het verstrekken van startkapitaal voor inkomens genererende activiteiten.

We hebben ook speciale projecten ontwikkeld voor de Rohingya-vluchtelingen in Nepal. Naast het aanpakken van basisbehoeften, zijn er plannen voor huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast streven we ernaar om hen werkvergunningen te laten verkrijgen, zodat ze hun levensonderhoud kunnen verdienen.

Bedankt dat u tijd heeft vrijgemaakt.

Ik dank u. Moge Allah onze gegeven en nog te geven liefdadigheid op de mooiste manier accepteren. Moge Allah ons onder de dienaren maken die Zijn welbehagen hebben verdiend.

INTERVIEW: Seçkin Demir

Deel het:
Overzicht

Gerelateerde nieuws