Een Weeskind is een Zegen…

Voor enkel € 35,- per maand ondersteunt u een weeskind!


EEN WEESKIND IS EEN ZEGEN

De profeet Mohammed (v.z.m.h) was een wees. Hij beschermde weeskinderen, zorgde voor hen en drukte ons op het hart weeskinderen niet aan hun lot over te laten. Hij verkondigde dat eenieder die weeskinderen liefkoost en voor hen opkomt dicht bij hem zal zijn. Weeskinderen zijn aan de samenleving toevertrouwd, de gemeenschap is verantwoordelijk voor hen. Weeskinderen kunnen uitgroeien tot bijzondere persoonlijkheden en zelfs geschiedenis schrijven, als men zich over hen ontfermt en hen ondersteunt. ​

Allah verklaart in het zesde vers van de soera Al-Doeha dat hij de verweesde profeet onder zijn hoede nam:

“Heeft Hij jou (o Mohammed) niet als wees gevonden en jou onderdak gegeven?” In het achtste vers van de soera Al-Insan gebiedt Allah: “En zij verstrekken voedsel aan de arme, de wees en de gevangene…”​

Onder het motto “Laat de wees geen wees meer zijn” zetten wij dit project voort. Dankzij uw steun komen wij op voor weeskinderen. ​

STEUN AAN WEESKINDEREN​

De begin- en einddata van de steun aan weeskinderen staan hieronder vermeld. De data worden reeds vastgelegd zodat er zich geen problemen voordoen in de kwartaalbetalingen. ​

Begin

  • 1 januari​
  • 1 april​
  • 1 juli​
  • 1 oktober​

Eind​

  • 31 december​
  • 31 maart​
  • 30 juni​
  • 30 september​

UITLEG ​

  1. Een aanvraag kan geschieden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Niet-officiële groepen kunnen geen aanvraag indienen. ​
  2. Vermeld het aantal weeskinderen dat u wil steunen. ​

De bankgegevens moeten volledig ingevuld worden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Voor hoelang kan een weeskind gesteund worden?

Een weeskind wordt minimum 1 jaar ondersteund. De steun kan duren totdat het weeskind op eigen benen kan staan. Indien de donateur na één jaar de steun wil beëindigen, dan dient men dit schriftelijk (of via mail) te melden. ​

Ontvangen wij informatie over het weeskind dat wij steunen?

Iedere persoon die een weeskind een jaar lang voor maandelijks 35 euro ondersteunt, ontvangt een dossier met alle informatie over het weeskind. Het dossier bevat een foto en alle andere informatie met betrekking tot het land waar hij of zij woont, zijn of haar familie, school en persoonlijke gegevens. ​

Hoe kan ik aan dit project deelnemen?

U kan het formulier in bijlage invullen en aan ons bezorgen. Via www.hasene.nl kunt u online een gift doen. U kunt ook contact opnemen met onze vertegenwoordigers. ​

DEELNAMEFORMULIER WEZENPROJECT ​

1. Persoons- en contactgegevens

2. Het aantal weeskinderen dat ik zal ondersteunen:

Belangrijk: Gelieve het aantal kinderen dat u wil steunen duidelijk te vermelden! Een maandelijkse bijdrage van 1 weeskind bedraagt 35 euro. Let op! Eenmalige giften worden opgenomen in de algemene weesfonds.

3. Betalingsmethode

4. Bankgegevens