zekat fitre 555x270 1
Nieuws

Zakaat en zakaat ul-fitr campagne 2020

Laat met uw Zakaat en Zakaat ul-Fitr ook een vlinder vliegen!

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland heeft dit jaar opnieuw start gegeven aan de Zakaat en Fitr campagne. Deze campagne wordt voortgezet in samenwerking met Hasene International e.V..

Met het motto: “Laat met uw Zakaat en Zakaat ul-Fitr ook een vlinder vliegen!” zet Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland zich als tussenpersoon in, om de financiële plicht van moslims te verwezenlijken. Met uw Zakaat en Zakaat ul-Fitr donaties worden de armen en hulpbehoeftigen gesteund en worden Islamitische (o.a. onderwijs) werkzaamheden in Europa ondersteund.

Is de Zakaat alleen verplicht in de Ramadan?

Betreffende de Zakaat en Fitr campagne licht Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland enkele onderwerpen toe. De meest gestelde vraag is of Zakaat alleen in de maand Ramadan gedoneerd kan worden. Het is een traditie om de zakaat-plicht tijdens de Ramadan uit te voeren. Dit wordt ook vaak gedaan door de moslims tijdens de Ramadan. Om deze reden voert Stichting Hasene Nederland in deze maand de campagne uit. Echter, de zakaat mag elk moment van het jaar betaald worden.

De campagne start in de heilige maand Ramadan vanwege de wens van de moslimgemeenschap, maar ook om zo meer bewustzijn te creëren over de zakaat. De donaties kunnen online gedaan worden, maar kunnen ook persoonlijk overhandigd worden op locatie bij een van de vestigingen.

De zegening van de zakaat plicht in de maand Ramadan is duidelijk te zien. In deze maand doneren tienduizenden weldadige mensen hun zakaat en honderdduizenden hun zakaat ul-fitr aan Hasene. Er is een beduidend verschil in de hoeveelheid donaties tijdens de Ramadan ten opzichte van de overige 11 maanden. De spiritualiteit in de maand Ramadan, de drukte en gezelligheid in de moskeeën, het effect van de gebedspreken en de traditie om zakaat te geven tijdens de Ramadan dragen bij aan de stijging van de donaties in de heilige maand.

De inzameling van zakaat als stichting

Wat is het belang van het inzamelen en overhandigen van zakaat van een stichting?

Er zijn verschillende verzen in de Koran over de zakaat. Hierin komen drie belangrijke kenmerken van hoe de Profeet (s.a.w.) dit heeft toegepast naar voren.

  1. Behoeftigen hebben recht op het deel van de bezittingen wat hun verschuldigd is.
  2. De zakaat reinigt de bezittingen van de persoon.
  3. Aan de Profeet (s.a.w.) is aanbevolen: “neem zakaat uit hun bezittingen”, waar naar voren komt dat dit in overeenstemming hiermee institutioneel is gedaan. De Boodschapper van Allah (s.a.w.) sprak met Muaz Ibn Jabal, toen hij hem als gouverneur naar Jemen zond: “Vertel hen dat Allah, de Gezegende, de zakaat als een plicht heeft opgelegd. Neem de zakaat uit hun rijk en geef het aan de behoeftigen”.

Na het overlijden van onze Profeet (s.a.w.) is de zakaat-plicht op dezelfde manier voortgezet. Van oudsher is de zakaat door de staat gedaan. Vandaag de dag voeren landen als Maleisië en Indonesië deze taken uit. Landen waar de staat de zakaat niet uitdelen, zijn niet-gouvernementele organisaties actief in het uitdelen van de zakaat aan de behoeftigen.  Deze campagne wordt voortgezet door Stichting Hasene hulporganisatie Nederland in samenwerking met Hasene International e.V..

Er zijn vele voordelen om de zakaat als stichting in te zamelen en uit te delen. Zakaat is een sociale plicht van de moslim. Het is één van de vijf pilaren van de Islam. De zakaat kan gelijkmatig verdeeld worden onder acht groepen die zijn genoemd in de Koran. Als we kijken naar de groepen waaronder zekaat verdeeld kan worden, zie we dat dit alle lagen van de maatschappij omvat.  Om al deze groepen te bereiken en de problemen in de maatschappij goed vast te stellen, is het belangrijk en voordelig om als stichting te werken.

Begrip van subsidiariteit bij zakaat

Zijn moslims bewust van de zakaat plicht?

Om de financiële plicht, de zakaat, die één van de vijf pilaren van de Islam is en vaak voorkomt in de Koran op de beste manier uit te voeren, is het belangrijk dat mensen bewust zijn en besef hebben in dit onderwerp. Stichting Hasene hulporganisatie Nederland en Hasene International e.V. nemen de verantwoordelijkheid voor de donaties; werken op een nauwkeurige manier waarmee ze het vertrouwen bij donateurs en ontvangers behouden. Om de zorgvuldigheid te behouden beantwoordt de Zakaat Informatielijn de antwoorden van donateurs.

Subsidiariteit is een belangrijk aspect binnen de zakaat aanbidding. Profeet (s.a.w.) zei tegen Muaz Ibn Jabal, de gouverneur van Jemen, om van de rijken te nemen en aan de behoeftigen te geven. Ieder samenleving heeft zijn eigen rijken en behoeftigen. Stichting Hasene voert in 100 landen verschillende humanitaire hulp uit aan de hulpbehoeftigen. Een net zo belangrijke aspect is het vinden van oplossingen in de problemen van de moslimgemeenschappen in Europa, waarbij da zakaat weloverwogen beoordeeld moet worden.

Er zijn een aantal regels gebonden aan zakaat. Zo is het niet toegestaan om zakaat te geven aan de moeder, vader, opa, oma, kleinkinderen, echtgenoot en kinderen. Het is van belang om de zakaat onder te verdelen en te filteren in urgentie in de 8 groepen die recht hebben op zakaat. Niet alleen de armen hebben recht op zakaat, de 8 groepen die in de Koran zijn benoemd, moeten bereikt worden.

Met het doel om de Islam in Europa te kunnen praktiseren en goed te vertegenwoordigen werken de  Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland en Hasene International e.V. zorgvuldig en nauw samen aan deze campagne. Er zijn honderden projecten gesteund die in leven zijn gebracht in naam van Allah. Middels deze campagne ondersteunen moslims studenten, hafidhs en imaams, twee-drietalige kinderen en studenten die maatschappelijke problemen willen oplossen, zodat de volgende generaties als vertegenwoordigers van de Islam opgeleid kunnen worden. We bevorderen de religieuze en culturele vorming van moslimkinderen in Europa, doen onderwijsprojecten en belonen beurzen aan financieel zwakke studenten. Met deze campagne worden alle projecten ondersteund waarbij onder andere: de bouw en heropleving van de samenleving, het herstel van het individu en hulp aan vluchtelingen centraal staan.

Hoe kan de Zakaat gedoneerd worden?

Donateurs kunnen hun Zakaat bijdrage online doneren via de DONEER NU pagina.

De Zakaat-enveloppen die zich bevinden bij de vestigingen en in de postbussen kunnen overhandigd worden aan de vrijwilligers van de stichting. De flyers die zich bevinden in deze enveloppen geven informatie over de berekening van de Zakaat, m.b.t. hoeveelheid en desbetreffende informatie.

Voor nadere informatie over Zakaat en Fitr kunt u contact opnemen met Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland.

Deel het:
Overzicht

Gerelateerde nieuws