Nieuws

“We maken van kurban een feest”

Hasene heeft zoals elk jaar ook dit jaar haar voorbereidingen getroffen voor het offerproject en heeft het project dat bijna 100 landen en gebieden omvat aangekondigd. We vroegen over de details van het project dat is gestart met de slogan “Laat het goede gebeuren, maak van kurban een feest”, aan de voorzitter van Hasene International Bekir Altaş.

“Ons doel is niet alleen om tijdelijke hulp te bieden aan hulpbehoeftigen, maar om een permanente bijdrage te leveren dat hun leven zal vergemakkelijken. Solidariteit, behulpzaamheid en bewustzijn van broederschap staan centraal in het offer ibadah.”

Kunt u meer vertellen over de essentie van de jaarlijks georganiseerde offercampagnes, die een begrip zijn geworden dat wordt geassocieerd met Hasene op basis van hulp en menselijkheid?

Het offer ibadah is een van de basisprincipes van Islam. De kern van deze aanbidding is het tonen van nabijheid en toewijding aan Allah, het in stand houden van de geest van delen en helpen, en de hand reiken aan degenen in nood. Terwijl het vlees van het offer aan de behoeftigen wordt uitgedeeld, wordt daardoor ook welvaart en zegen in de gemeenschap gedeeld.

Het offer project van Hasene blijft trouw aan de principes van deze betekenisvolle aanbidding door een maatschappelijke impact achter te laten, meer dan alleen materiële hulp bieden. Wanneer de verzamelde offers worden uitgedeeld aan hulpbehoeftigen in gebieden die zorgvuldig zijn geselecteerd, worden zowel de behoeftes van de mensen voldaan als ook het gevoel van eenheid en solidariteit in de samenleving versterkt. De mensen die hun offers doneren, voldoen niet alleen hun religieuze plicht, maar vorderen ook hun sociale verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de hulpbehoeftigen. Kortom ziet Hasene International het offerproject niet alleen als offervlees uitdelen in andere landen. We zien het als een belangrijke onderneming met een brede visie die stappen zet om bij te dragen aan de samenleving.

2023-Oezbekistan

“Ons doel is om de mensen in crisisgebieden te bereiken.”

Dit jaar, met het nieuwe motto, wat zijn de doelstellingen en doelen van deze campagne? … Wat kunt u hierover vertellen?

Het doel van dit jaar voor Hasene International’s offercampagne is om hulpbehoeftigen te bereiken en en het delen van de vreugde van het Offerfeest onder het motto “Laat het Goede Gebeuren, We Maken een Feest van Kurban”. Ons basisdoel met dit project is om achtergestelde groepen en mensen in crisisgebieden een hand te reiken en voor een glimlach op hun gezicht te zorgen. Door te focussen op kwetsbare groepen als aardbevingsslachtoffers, de bevolking van Gaza en oorlogsslachtoffers, proberen we hun pijn te verzachten en hun leven te verbeteren. Naast materiële hulp bieden we ook morele en geestelijke steun, waardoor we de gevoelens van solidariteit en broederschap in onze gemeenschap levend houden. Bovendien draagt dit project bij aan de werkgelegenheid in de landen en regio’s waar onze hulp aankomt, bevordert het de verspreiding van wederzijdse hulpverlening in de lokale cultuur en streven we er uiteindelijk naar bewustzijn te creëren in de versterking van sociale hulp. We willen dit jaar een pionier worden in het verspreiden van goedheid door 450 waarnemers te sturen naar bijna 100 landen.

Bovendien streven we ernaar om een continu hulpmodel door het hele jaar te creeëren door offer donaties niet te beperken tot een bepaalde perioden, maar door andere religieuze donaties in vorm van Adaq, Akikah en Shukr offers en voedselpakketen te bieden. Zo bieden we hulpbehoeftigen doorlopende steun, verbeteren we hun leven duurzaam en versterken we sociale solidariteit. Zo streven we ernaar dat hulp niet beperkt wordt tot een bepaald periode, maar dat het voortdurend en effectief voort wordt gezet.

“Het verzenden van offervlees en andere hulp naar Gaza is één van onze prioriteiten.”

Hasene had een deel van de zakaatcampagne gereserveerd voor oorlogsslachtoffers. De huidige situatie in oorlogsgebieden blijft voortduren en is zelfs in hevigheid toegenomen. Zal een deel van de Kurban-campagne gericht zijn op landen die door oorlog zijn getroffen?

Ja, als onderdeel van de Kurban-campagne van Hasene International streven we ernaar om behoeftigen in oorlogsgetroffene landen, met name in Gaza, te bereiken. De mensen die in deze gebieden wonen, hebben zelfs moeite om aan hun basisbehoeften te voldoen onder de schaduw van oorlog. Daarom is het een van onze prioriteiten om hen offer vlees en andere hulpgoederen te bezorgen.

Echter, rekening houdend met de veiligheids- en logistieke uitdagingen in deze gebieden, hebben we dit jaar een andere benadering gekozen om het offer te realiseren. Deze methode stelt ons in staat om de traditie van het offer en religieuze principes te behouden, terwijl we tegelijkertijd logistieke en infrastructurele beperkingen kunnen overwinnen. Hoe gaan we dit doen?

Offerdieren worden geslacht in veilige gebieden die niet door de oorlog zijn getroffen. Op deze manier wordt zowel de gezondheid van de dieren als de religieuze vereisten in acht genomen. Het vlees van de geslachte offerdieren wordt geconserveerd zodat het duurzaam en langdurig bewaard kan worden. Dit geconserveerde offerdierenvlees en andere voedselproducten worden via veilige wegen naar de oorlogsgebieden vervoerd en aan de hulpbehoeftigen uitgedeeld. Natuurlijk wordt dit hele proces onder onze supervisie uitgevoerd.

“Het hele jaar door worden basisvoedingsmiddelen naar het aardbevingsgebied gebracht.”

Natuurlijk moeten we een aparte aandacht besteden aan aardbevingsgebieden. Zal een deel van de offercampagne gericht zijn op aardbevingsgebieden? Welke voorbereidingen hebben jullie getroffen?

Ja, als Hasene International streven we ernaar om in het kader van onze offercampagne de hulpbehoeftigen in de aardbevingsgebieden te bereiken. Vooral na de aardbevingen in Turkije en Syrië in 2023, evenals de rampen in Nepal en andere delen van de wereld, is het een prioriteit voor ons om de getroffen burgers van voedsel en andere basisbehoeften te voorzien en de wederopbouw van de regio te ondersteunen.

Het offervlees zal vers worden uitgedeeld aan de hulpbehoeftigen in de aardbevingsgebieden. Op deze manier willen we niet alleen voldoen aan de voedingsbehoeften van de aardbevingsslachtoffers, maar ook de feestvreugde met hen delen.

Niet alleen met de offercampagne, maar ook met ons project Voedselkaravaan blijven we hulp sturen naar de aardbevingsgebieden. In het kader van dit project worden het hele jaar door basisvoedingsmiddelen naar de aardbevingsgebieden gebracht. Daarnaast bieden we onderdak aan de aardbevingsslachtoffers in onze containerdorpen waar kinderen ook onderwijs en psychologische ondersteuning krijgen. Als Hasene blijven we, met onze teams van deskundigen in de aardbevingsgebieden, de hulpbehoevenden op elk aspect van het dagelijks leven zo snel en effectief mogelijk helpen.

DSCF1937 scaled e1707745202925

Hoe kunnen donateurs deelnemen aan de offercampagne? Wat zou u tegen hen willen zeggen?

Er zijn verschillende methoden beschikbaar. Via onze moskeeën kunnen donaties in enveloppen worden gegeven, maar het is ook heel eenvoudig om via onze website (hasene.nl) online donaties te geven. Daarnaast kunnen donaties ook worden gedaan via de IBAN-methode. Onze vrienden kunnen donoren door dagelijkse berichten op sociale media (hasenenl) te delen, naar donaties leiden. Via onze website bieden we ook de mogelijkheid om contactgegevens van wereldwijde vertegenwoordigers van Hasene International te vinden om informatie te verkrijgen over donaties en het proces.

“Ons doel: Een samenwerkingsmodel dat 12 maanden duurt”

De Kurban campagne van Hasene International werd dit jaar, net als elk jaar, met veel belangstelling ontvangen. Ons doel is niet alleen beperkt te blijven tot een specifieke periode, maar om een continu model van onderlinge hulp gedurende het hele jaar te creëren. In dit opzicht gaan we verder dan alleen het uitdelen van vlees aan gezinnen en integreren we onze kurban campagne met andere hulpprogramma’s.

Onze waarnemersteams doen niet alleen dienst als toezichthouders tijdens de distributie van de kurban, maar delen ook de behoeften die ze hebben geïdentificeerd met onze andere hulpafdelingen. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat hulp op een meer alomvattende en effectieve manier wordt verstrekt. Onder de behoeften die door onze kurbanwaarnemers zijn geïdentificeerd, vallen voorbeelden als het dekken van de onderwijskosten van een weeskind, een operatie voor een zieke, het voorzien in de waterbehoefte van een dorp en het verstrekken van een studiebeurs aan een student. Deze behoeften worden dankzij de rapporten van de waarnemers gerealiseerd en elke kurban donatie vormt niet alleen de basis voor het uitdelen van vlees, maar ook voor projecten zoals een zakaat-project, een gezondheidsproject of een ontwikkelingsproject.

Hasene International streeft ernaar om deze benadering voort te zetten en in de toekomst nog grootschaliger en effectievere hulpverleningsprojecten uit te voeren. Ons doel is niet alleen om tijdelijke hulp aan behoeftigen te bieden, maar ook om bij te dragen aan een blijvende en duurzame verbetering van hun levensomstandigheden.

Deel het:
Overzicht

Gerelateerde nieuws