De oprichting van Hasene

Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland is een hulporganisatie die opgericht is vanuit het motto ”Hand in hand voor de armen en hulpbehoeftigen”. Hasene  betekent letterlijk het goede, het mooie en de liefdadigheid. In die letterlijke betekenis van onze naam, zijn we actief bezig met het verbeteren van de levensomstandigheden van de armen, behoeftigen en slachtoffers over de hele wereld. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een menswaardige manier zijn leven voortzet.  Tegelijkertijd willen we onze hulpacties en projecten gebruiken om een brug van solidariteit tussen arm en rijk te bouwen en de cohesie tussen mensen van alle naties en religies te versterken.

Ons missie

Onze stichting voert haar werkzaamheden uit met als uitgangspunt de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “De meest waardevolle onder de mensen is degene die nuttig is voor anderen.” Vanuit deze overtuiging streven wij ernaar om hulp te bieden aan onderdrukte en getroffen mensen, wezen, behoeftigen en op verschillende gebieden, van voedsel tot onderwijs en van gezondheid tot huisvesting. De stichting voert haar hulpactiviteiten uit met behulp van vrijwillige waarnemers en fungeert als een brug tussen degenen die welvarend zijn en degenen die in armoede leven.

Ons vissie

Onze stichting vormt haar activiteiten rond het ideaal om ongebruikte kansen in onderdrukte en getroffen gebieden in te zetten, zodat mensen op hun eigen benen kunnen staan. We streven ernaar om bij te dragen aan het creëren van blijvende oplossingen door duurzame projecten te ontwikkelen, geïnspireerd door het bekende Chinese gezegde: “Leer iemand vissen in plaats van hem duizend vissen te geven.” Op deze manier willen we bijdragen aan de ontwikkeling van landen en regio’s.

Het bestuur

  • Hüseyin Karataş (Voorzitter)
  • Ahmet Alakay (Secretaris)
  • Adeviye Temel (Penningmeester)
  • Murat Kurt (Bestuurslid)
  • Zeynep Sarı (Bestuurslid)
  • Bünyamin Karaman (Bestuurslid)
  • Mustafa Doğan (Bestuurslid)

Onze basisprincipes:

Betrouwbaarheid | waarborgt het toevertrouwde

Hasene neemt de verantwoordelijkheid voor de donaties; werkt op een nauwkeurige manier waarmee ze het vertrouwen bij donateurs en ontvangers behoudt.

Transparant

Hasene werkt transparant. De uitvoering van campagnes en projecten wordt ter plaatse begeleid door onze vrijwilligers, zij worden gekozen vanuit onze donateurs die als waarnemers worden ingezet.

Helpen op de beste manier

We respecteren de persoonlijkheid en de waardigheid van de mensen met wie we samenwerken. Bij het uitvoeren van onze projecten besteden we aandacht aan een (cultureel) gevoelige behandeling van de ontvangers en getroffenen.

Informatief

Op onze website informeren we regelmatig over onze toekomstige projecten en campagnes. Daarnaast kunnen geïnteresseerden hier nieuws, bulletins en rapporten over onze werkzaamheden, maar ook interessante feiten over de levensomstandigheden van de slachtoffers nalezen.

Onpartijdigheid

Hasene handelt onpartijdig. De hulpprojecten zijn bedoeld voor alle behoeftigen, ongeacht hun religie, denominatie, taal, etnische afkomst of huidskleur.

Bewustmaking

Hasene zet zich in om de solidariteit en behulpzaamheid binnen de samenlevingen te bevorderen en hiernaast gevoeligheid te ontwikkelen voor de levensomstandigheden en behoeften van mensen.

Gebruik van hulpbronnen

Het gebruik van financiële middelen is gebaseerd op de werkelijke behoefte. Onze lokale en nationale kennis en samenwerking met lokale partners stelt ons in staat om gerichte hulp te bieden daar waar het echt nodig is.

Snelle hulp

In noodsituaties bieden we snelle noodhulp aan in de getroffen crisisgebieden.

Netwerken

Onze hulpprojecten dienen het internationale begrip. We bouwen aan netwerken rond de relaties tussen de verschillenden landen waarin we werken.

Ontwikkelingshulp

Middels de onderwijs- en ontwikkelingsprojecten willen we mensen een langetermijnperspectief aanbieden. Met het ontwikkelen van alternatieve bronnen van inkomsten en kwalificatie maatregelen promoten we hun economische onafhankelijkheid, zodat zij in staat kunnen zijn om zichzelf te helpen.

De helpende hand die wordt uitgereikt vanuit Europa naar de wereld.

Onder ons motto ”Hand in hand voor de armen en hulpbehoeftigen” zijn we nu actief op vier continenten. Naast onze kantoren in verschillende Europese landen, hebben we de afgelopen jaren ook vestigingen in Australië, Canada en Turkije kunnen openen. Dankzij een gestaag groeiend aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers heeft Hasene het bereik van haar projecten kunnen uitbreiden en is actief geworden in meerdere landen. Met honderdduizenden donateurs is Hasene de tussenpersoon die liefdadigheid en hulp brengt naar vier continenten. Zij zet haar werkzaamheden voort om een menswaardig leven mogelijk te maken voor slachtoffers, armen en behoeftigen. Tevens worden lange termijn en permanente projecten uitgevoerd.