Waterproject

Schoon water redt levens

Toegang tot schoon water is een mensenrecht dat momenteel ongeveer een zesde deel van de wereldbevolking uitsluit. Elk jaar sterven in ontwikkelingslanden duizenden mensen aan de directe gevolgen van vervuild water. Miljoenen kinderen moeten dagelijks lange afstanden lopend afleggen om het gezin te voorzien in de waterbehoeften. Met goede watervoorzieningen kunnen ziektes voorkomen worden. En kunnen de kinderen hun tijd beter aan onderwijs besteden dan aan het halen van water.

Weesproject

Laat een wees niet aan zijn lot over

Volgens de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties hebben wereldwijd meer dan 140 miljoen kinderen een of beide ouders verloren door oorlogen, ongevallen, ziektes en natuurrampen. Hasene heeft het weesproject opgezet om zich over de wezen te ontfermen. Dankzij uw ondersteuning kunnen wij de weeskinderen bescherming, veiligheid en materiële ondersteuning aanbieden. Sponsor nu en bied een toekomst aan een wees.

Kurban-campagne

Uw donatie biedt hoop aan de behoeftigen

Dankzij uw donaties aan de Kurban- campagne ontvangen jaarlijks miljoenen behoeftigen het offervlees. De Kurban-campagne is de hoop van de behoeftigen om een keer per jaar vlees te kunnen nuttigen. Wees de hoop en geef ook uw kurban-donatie aan Hasene.

Voedselpakketten campagne

Zegeningen voor de donateurs, vreugde voor de behoeftigen

Er lijden steeds meer mensen honger in de wereld door de gevolgen van droogte, oorlogen, natuurrampen en economische crises. Volgens de huidige schattingen van de Verenigde Naties lopen momenteel 815 miljoen mensen het risico om te verhongeren. In veel landen wordt de situatie momenteel zelfs als “zeer ernstig” beschouwd.

Dankzij uw donaties worden er tijdens de vastenmaand Ramadan, maar ook gedurende het jaar, in tientallen landen voedselpakketten uitgedeeld aan duizenden behoeftigen.

Zakaat en Fitr Campagne

Laat ook een vlinder vliegen

Middels uw donaties aan de Zakaat en Fitr Campagne helpen wij de armen, behoeftigen, onderdrukten, slachtoffers en (oorlogs)vluchtelingen. Verder verstrekken wij vanuit het fonds studiebeurzen aan de financieel zwakke studenten en ondersteunen wij (onderwijs) projecten met een sociaal en maatschappelijk belang.

Noodhulp

Noodhulp redt levens

De Verenigde Naties schatten dat meer dan 25 miljoen mensen over de hele wereld afhankelijk zijn van dringende noodhulp. Natuurrampen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, overstromingen en branden of oorlogen vereisen een snelle interventie. Met onze noodhulp zijn we snel ter plaatse om de mensen in nood te voorzien van voedsel, kleding en huisvesting.

“Mazlum ve mağdurlar için el ele”

Hasene Vakfı, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin artması, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın hâkim olması için, çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedir. Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde yaşayan mazlum, mağdur ve muhtaçlara el uzatan bir yardım kuruluşudur. Yapmış olduğu faaliyetler ile şefkat ve merhametin, yardımlaşma ve paylaşımın adresidir.

Güncel haberler

Sizlerin vesilesiyle...

202262
Toplanan Hisse

85
Ülke ve Bölge

321
Gözlemci

203377
Dağıtılan Hisse