Kuruluş

Hasene Yardım Vakfı “Mazlum ve Mağdurlar için El Ele” sloganıyla dünyadaki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için kurulmuştur. Hasene, kelime manası olarak iyilik, güzellik ve hayır anlamlarına geliyor. Hasene Vakfı, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin artması, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın hâkim olması için, çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedir. Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde yaşayan mazlum, mağdur ve muhtaçlara el uzatan bir yardım kuruluşudur. Yapmış olduğu faaliyetler ile şefkat ve merhametin, yardımlaşma ve paylaşımın adresidir. Hasene Vakfı, insanların temel ihtiyaçlarını gidermek, haklarını gözetmek, insanların onuruna yaraşır şekilde bir yaşam sürmelerini ilke edinmiştir. Bütün çalışmalarını bu doğrultuda sürdürür.

MAZLUM VE MAĞDURLAR İÇİN EL ELE

Misyonumuz

Derneğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” sözünden hareketle mazlum ve mağdur insanlara, yetim ve öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya birçok alanda yardım götürme misyonuyla çalışmalarını yürütmektedir. Yardım çalışmalarını gönüllü gözlemciler eliyle gerçekleştiren dernek, varlık sahipleri ile yokluk içerisinde yaşayanlar arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

Vizyonumuz

Derneğimiz, mazlum ve mağdur coğrafyalarda kullanılmayan imkânları harekete geçirerek insanların kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sağlamak, meşhur bir Çin atasözünde yerini bulan “Bana bin balık vereceğine, bir balık tutmasını öğret.” anlayışıyla ortaya kalıcı projeler koyarak kalıcı çözümün üretilmesine ve böylece ülke ve bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmak idealiyle çalışmalarını şekillendirmektedir.

Yönetim Kurulumuz:

  • Hüseyin Karataş (Başkan)
  • Ahmet Alakay (Sekreter)
  • Adeviye Temel (Veznedar)
  • Murat Kurt (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Zeynep Sarı (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Bünyamin Karaman (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Mustafa Doğan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Çalışma İlkelerimiz

Güvenilirlik | Emanete Sadakat

Yapılan bağışları emanet sorumluluğu içerisinde alır; yardımseverlerin güvenini tesis edecek titiz bir çalışmayla yerine ulaştırır.

Şeffaflık

Bağışların yerine ulaşması hususunda şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışır ve faaliyetlerini hesap verebilirlik hassasiyeti içerisinde yürütür. Kampanya ve projelerin takibini destekçilerden seçilen gözlemciler aracılığıyla yapar.

En güzel şekilde ulaştırma

Yardım yapılan insanların şahsiyetlerini rencide etmeden, yardımları en güzel bir şekilde yapar. Verirken en güzel şekilde verme bilinciyle hareket eder.

Bilgilendirme

Yapılan yardımların nerelerde ve nasıl yapıldığı hususunu haber, bülten ve raporlarla kamuoyunu bilgilendirecek şekilde açıklar; bu yolla dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan mağduriyetler hakkında bilgi verir.

Tarafsızlık

Yardımları yaparken tarafsızlık ilkesi gereği din, dil, ırk, mezhep ve renk ayrımı gözetmeden, mazlum ve mağdurlara, zor durumda kalmışlara yardım eder.

Duyarlılık oluşturma

Toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma hassasiyetini canlı tutarak duyarlılık oluşturur.

Kaynakların kullanımı

Kaynakları kullanırken ihtiyacı baz alır. Yardımları yaparken gerçek ihtiyaç sahiplerini arar, bulur ve yardımları o doğrultuda gerçekleştirir.

Hızlı hareket

Acil yardımlarda kriz bölgesine hızlı bir şekilde ulaşır.

İlişki geliştirme

Yapılan çalışmalarla toplumlar arasında bağ kurulması, farklı toplumların birbirini tanıması görevini ifa ederek toplumlar arası ilişkinin gelişmesine katkı sağlar.

Kalkındırma

Sunulan eğitim ve kalkındırma projeleriyle yardım yapılan ülke ve bölge insanlarını yardım alan pasif konumdan, kendi ayakları üzerinde durabilir duruma ve hatta yardım yapan konuma taşımayı hedefler. Ülke ve bölge insanlarının kalkınmasına sunduğu alternatif geçim kaynakları, iş ve meslek edindirme okullarını açma yoluyla destek sağlar.

Avrupa’dan Dünyaya Uzanan Şefkat Eli

Hasene Vakfı, hizmetlerin daha sağlıklı yürüyebilmesi için çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar yapmak suretiyle, Avrupa’nın ondan fazla ülkesinin yanı sıra, Avustralya ve Kanada da, ayrıca Türkiye’de de şubeleri bulunmaktadır. Çalışmalarını gönüllülük esasına göre belirlemiş, hizmet alanını ise temsilcilik ağı ile büyüterek sürdürmektedir.

Yüz binlerce bağışçısıyla dünyanın dört kıtasına iyilik, hayır ve yardımın ulaşmasına aracı olan Hasene Vakfı, insan onuruna yakışır bir yaşamın inşası için, yardım faaliyetlerini yürütmektedir. Aynı zamanda uzun vadeli ve kalıcı projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.